Data Centar

MAROSNET data centar je kompanijin sopstveni Tier III data centar. Ponisni smo sa njim. Data centar je kompletno optimizovan za pružanje kvalitetnih hosting usluga, VPS, namesnkih servera i kolokacije serverske ili mrežne opreme.

MAROSNET logo

10 komunikacionih kanala do vodećih operatora i razmenjivača internet saobraćaja

MAROSNET links

Naš data centar je pod Anti-DDoS zaštitom 24/7.

Logotip DDoS-GUARD

Zaštita od DDoS-napada se realizuje na osnovu visokih performansi anti-DDoS sistema Huawei AntiDDoS8080 koji se nalazi u našem data centru. Sistem analizira saobraćaj i kreira "tipičan" profil". Kada je napad u toku, samo legitiman saobraćan stvarnih korisnika je dozvoljen da pristupi klijentskim resursima.

Što se duže se prikupljaju podaci u "tipičnom" profilu saobraćaju klijenata, efektivnije će anti-DDoS reagovati i ukloniti napade.


Uspunjava sve moderne fail-safety zahteve

Fiber-optic internet

 • Sopstvena fiber-optic mreža bazirana na 10G tehnologiji
 • Ukupan propusni opseg spoljnih kanala: 180 Gbps
 • 2 nezavisna fiber-optic pristupa u zgradi data centra, koja vode sa 2 različita puta do MMTS-9.

Oprema

 • Glavni ruter: Juniper MX-960, optimizovan za saobraćaj do 10 Tbps
 • Aggregating switches: Huawei, podržava konekciju od 40G po reku
Cisco logo
Juniper logo
Huawei logo

Neprekidno napajanje

 • Ukupna snaga: 2 MW
 • Nezavisne gradske linije: 2
 • Neprekidnih jedinica za napajanje: 6
 • UPS šema veze: N+2
 • Rezervna baterija: 15 minuta pod potpunom opterećenju Data Centra
Emerson logo

Rezervno napajanje

 • Broj dizel generatora: 2
 • Proizvođač DG: F.G. Wilson
 • Proizvođač motora: Perkins
 • Kapacitet agregata 2.4 MW
 • Kapacitet rezervorara: 6 tona (18 sati rada)
 • Termalni kontejneri za sve vremenske prilike: Da
FG Wilson
Perkins Logo

Klimatizacioni sistem

 • Precizni klima uređaji, komada: 20
 • Proizvođač: Eistorm, HiRef
 • Šema veze: N+2
Carel logo
Carel logo
Carel logo

Sigurnost

 • Automatski sistemi za gašenje požara
 • Video nadzor unutra, kao i spolja
 • Data centar se nalazi na privatno čuvanom imanju od IQ-Park Business centra u Moskvi

Podelite sa prijateljima: