Kako naručiti i podesiti SSL sertifikat

Šta želite da uradite?

Kupite SSL sertifikat

Podesite SSL sertifikat u ISPmanager-u

Podesite SSL sertifikat u cPanel-u

Kupovina SSL sertifikata

Idite na SSL sertifikat stranicu i izaberite nekog od sertifikatora:

Izaberite tarifu koja Vama najbolje odgovara:

Tip 1d se koristi za jedan domen; 1d+www - za dva: glavni + "www" domen; "w.card" tip su sertifikati koji štite oba Vaša domena (your_domain.rs) and subdomains (www.your_domain.rs, ssl.your_domain.rs, secure.your_domain.rs, itd.). Wildcard SSL su dobar izbor ako Vam je potrebno za više od 2 domena (na primer, smtp.domain.rs, www.domain.rs, domain.rs). Vaš domen i subdomen će biti zaštićeni istim sertifikatom. Comodo Wildcard SSL se može koristiti za zaštitu različitih tipova servera (web, email).

Završite proces registracije ili kliknite na "Prijavi se":

Obavezno proverite da li je sve u redu i kliknite na "Next":

Unesite ili generišite CSR:

CSR je javni ključ koji generišete na serveru, u skladu sa uputstvima za softver servera. CSR se zahteva u procesu poručivanja SSL sertifikata jer potvrđuje određene informacije o vašem serveru i vašoj organizaciji. Ako već posedujete CSR, izaberite "Unesi svoj CSR" i unesite tekst iz vašeg CSR u donjem polju.

Ako Vam je potreban novi CSR, izaberite "CSR i Private Key generator"

CSR i Private Key generator:

Sva polja moraju biti popunjena koristeći Englesku latiničnu abecedu, i sledeći znakovi se ne smeju koristiti: < > ? ! @ # $ % ^ * \ / ( ) ? . , &

 • U polje kod zemlje unesite RS za Srbiju; u suprotnom, kod zemlje se može naći ovde.
 • Polje "State/Province" nije obavezno.
 • U polju "City", unesite grad u kom se nalazi kompanija ili vlasnik sertifikata.
 • U polju "Company", unesite ime kompanije koja kupuje sertifikat.
 • U polju "Department", unesite delatnost kompanije.
 • U polju "Domain name", unesite ime domene za koju je CSR kreiran.
 • U polju "Email", unesite e-mail na koji možete biti kontaktirani.

Obratite pažnju! E-mail mora biti registrovan na isti domen za koga se sertifikat naručuje, i mora imati neki od naziva: admin, administrator, hostmaster, postmaster, webmaster.

Sačuvajte private key na sigurnu lokaciju i kliknite "Next":

Unesite kontakt podatke na Engleskoj abecedi i kliknite "Next":

U "Maintenance" možete proveriti podatke "use the administrator's contact information."

Unesite sve podatke o vašoj kompaniji i kliknite "Next":

Unesite korisnički email gde potvrda za registraciju treba biti poslata i kliknite "Next":

Podesite automatsko produžewe sertifikata i kliknite "Finish":

Dodatna pitanja? Kontaktirajte našu tehničku podršku!


Podesite SSL sertifikat u ISPmanager-u

Kreirajte sertifikat u "SSL Certificates" sekciji tako što ćete kliknuti "Create":

Popunite sva naznačena polja:

 • U polju "Certificate name", unesite ime sertifikata.
 • U polju "Certificate", unesite "Web Server CERTIFICATE."
 • U polju "Certificate key", dodajte "PRIVATE KEY."
 • U polju "Certificate chain", unesite "INTERMEDIATE CA."

Aktivirajte SLL u vašim domen podešavanjima i izaberite dodati serftifikat:

Dodatna pitanja? Kontaktirajte našu tehničku podršku!


Podesite SSL sertifikat u cPanel-u

Izaberite "SSL/TLS" u "Security" sekciji:

Pratite "Create, view, transfer or delete private keys" vezu:

Unesite sačuvani ključ u prvom polju i kliknite "Save":

Ili izaberite fajl ključa i kliknite "Upload." Posle toga se vratite na prethodnu stranicu.

Pratite "Create, view, transfer or delete SSL certificates" vezu:

Unesite sertifikat u prvom polju i kliknite "Save certificate":

Ili izaberite crt fajl od sertifikata i kliknite "Transfer the certificate."

Dodatna pitanja? Kontaktirajte našu tehničku podršku!

Podelite sa prijateljima: